fbpx

Meškanie alebo zrušenie letu?
Kompenzácia až do 600€

Kompenzujeme až 3 roky spätne. 

Nezáväzné overenie nároku na kompenzáciu

Označenie príslušného letu, označenie sa skladá zo skratky dopravcu – leteckej spoločnosti
(2 alebo 3 písmená) a samotného čísla letu (od jednej do štyroch číslic).

LietajteFerovo dohliada na dodržiavanie Nariadenia 261/2004

Aké môže byť vaše odškodnenie?

Kompenzácia za let, ktorého vzdialenosť
nebola viac ako 1500 km

Kompenzácia za let, ktorého
vzdialenosť bola v rozmedzí 1500 – 3500 km

Kompenzácia za let, ktorého
vzdialenosť bola viac ako 3500 km

Aké môže byť vaše odškodnenie?

Kompenzácia za let, ktorého vzdialenosť
nebola viac ako 1500 km

Kompenzácia za let, ktorého
vzdialenosť bola v rozmedzí 1500 – 3500 km

Kompenzácia za let, ktorého
vzdialenosť bola viac ako 3500 km

lietajteferovo-ziadost-fotka

Vyplňte krátku žiadosť

Vyplňte krátku žiadosť

Po vyplnení a odoslaní základných informácií v dotazníku sa okamžite pustíme do pátrania a vyhodnocovania nárokovateľnosti kompenzácie Vášho letu. Obratom Vás budeme informovať.

Starosti nechajte na nás

Starosti nechajte na nás

Vedieme za Vás administratívny boj s leteckými dopravcami. V tomto okamihu na scénu prichádza náš tím odborníkov z oblasti práva, leteckých špecialistov na riadenie letovej prevádzky a pilotov.

Sledujte bankový účet

Sledujte bankový účet

Akonáhle sa nám podarí získať Vašu kompenzáciu od leteckého dopravcu budeme Vás kontaktovať a okamžite Vám zašleme peniaze na Váš bankový účet. Vaša spokojnosť je naším potešením.

Často kladené otázky

1. Na základe čoho je možná kompenzácia?

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004 , ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.

2. Aké spätné obdobie je maximálne na žiadanie kompenzácie?

V každom štáte to je individuálne. Legislatíva SR však hovorí o 3 rokoch. Preto ak si pamätáte číslo a dátum letu, neváhajte nás kontaktovať a vybojujeme Vašu spätnú kompenzáciu.

3. Ako zistím či mám nárok na kompenzáciu?

Stačí ak vyplníte dotazník, a my už všetko prezistíme za Vás. Samozrejme Vás o Vašich nárokoch obratom informujeme.

4. Ako dlho trvá vybavenie kompenzácie?

Je to veľmi individuálne. Stretli sme sa s vybavením žiadosti za pár dní, ale bojovali sme už aj viac ako 3 mesiace. V priemere ale celý proces trvá +/- 6 týždňov.

5. Môžem sa na Vás obrátiť, aj keď som už o kompenzáciu žiadal sám?

Samozrejme, že áno. Náš tím prešetrí okolnosti udalosti a pokúsime sa nanovo získať kompenzáciu. Stačí vyplniť dotazník.

1. Kedy nárok na kompenzáciu nevzniká?

Nárok na kompenzáciu nevzniká v prípade, keď je Váš let zrušený, prípadne má meškanie z dôvodu mimoriadnej okolnosti, ktorá sa vzťahuje na Váš let a nie je leteckým dopravcom žiadnym spôsobom ovplyvniteľná. Najčastejšie sa jedná o nepriaznivé poveternostné podmienky, štrajk zamestnancov na letisku alebo spoločností zabezpečujúcich riadenie letovej prevádzky, bezpečnostné dôvody.

Leteckí dopravcovia cestujúcim skutočné okolnosti zrušenia letu, meškania letu a odoprenia nástupu na palubu lietadla zatajujú a skresľujú. Na zisťovanie skutočných dôvodov máme tím odborníkov, ktorý preverí z akých dôvodov došlo k nepríjemnostiam spojených s Vaším letom.

2. Na aké lety sa vzťahuje kompenzácia?

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 sa vzťahuje na:

  • všetky lety z letiska umiestneného na území členského štátu EÚ,
  • lety z letiska umiestneného v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu EÚ, pokiaľ Vám nebola poskytnutá protislužba alebo náhrada a pomoc v tejto tretej krajine, a ak prevádzkujúcim leteckým dopravcom je dopravcom spoločenstva.

3. Môžem si s Vami nárokovať aj extra poplatky a výdavky spojené s meškajúcim/zrušeným letom?

Samozrejme, že áno. V každom prípade meškajúceho/zrušeného letu si nechávajte účtenky za extra náklady ako sú napr. jedlo, nápoje, ubytovanie, transfer a poplatky za hygienické potreby. Naša spoločnosť sa zaoberá preplatením aj takýchto nečakaných nákladov, ktoré ste museli vynaložiť kvôli meškaniu/zrušeniu letu.

4. Mám právo na kompenzáciu aj v prípade, že let bol operovaný nízkonákladovou leteckou spoločnosťou ?

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 sa vzťahuje ako na pravidelnú tak aj nepravidelnú leteckú dopravu. Nariadenie sa vzťahuje na všetky letecké spoločnosti s platnou prevádzkovou licenciou tzn. aj nízkonákladové podniky leteckej dopravy.

5. Mám právo na kompenzáciu aj v prípade ak mi letecká spoločnosť poskytla nápoje, stravu, prípadne uhradila noc v hoteli?

Áno, prvoradou povinnosťou leteckého dopravcu je poskytnutie asistencie cestujúcemu počas času stráveného na letisku. Táto asistencia však nie je náhradou kompenzácie za spôsobené nepríjemnosti.

6. Môžem žiadať o kompenzáciu aj keď nie som obyvateľom EÚ?

Áno, môžete. Pôsobnosť Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.261/2004 nie je obmedzená štátnou príslušnosťou cestujúceho.

1. Aké dokumenty Vám budem musieť poskytnúť?

Spoločnosť Fláj, s.r.o. Vás bude zastupovať na základe Vami udeleného plnomocenstva, t.j. v súlade s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Vytvorenie plnej moci nechajte na nás. Vašou jedinou úlohou bude jej podpísanie.

V prípade, že nás bude letecká spoločnosť kontaktovať so žiadosťou o poskytnutie dodatočných informácií, budete kontaktovaný odborníkom zaoberajúcim sa Vašou žiadosťou.

2. Stratil som letenku, môžem aj tak žiadať o kompenzáciu?

Samozrejme, že áno. Pre náš tím sú dôležité základné informácie ako číslo letu, miesto odletu/príletu a dátum letu. Všetky tieto informácie nájdete vo svojej rezervácii. Túto letecké spoločnosti svojim klientom zasielajú prostredníctvom e-mailu.

3. Môžem žiadať o kompenzáciu spoločne so známymi, s ktorými som letel?

Áno. V tomto prípade však budeme potrebovať plnú moc od Vašich spolucestujúcich.

1. Aké sú výšky kompenzácií?

Výšky kompenzácií sme rozpísali na strane „Vaše práva“. Výška kompenzácie sa pohybuje v rozpätí 250-600eur v závislosti na vzdialenosti letu, či už ide o zmeškaný zrušený let, alebo odopretie nástupu na palubu lietadla.

2. Sú nejaké skryté poplatky?

U nás žiadne ďalšie alebo skryté poplatky nenájdete. Poplatok platíte jedine v prípade úspešného vymoženia kompenzácie, z ktorej si nárokujeme servisný poplatok vo výške 25% z vymoženej sumy + zákonné DPH.

3. Aký bude poplatok v prípade neúspešného pokusu o kompenzáciu?

Nemusíte sa báť, žiaden poplatok Vás nečaká.

1. Na základe čoho je možná kompenzácia?

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004 , ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.

2. Aké spätné obdobie je maximálne na žiadanie kompenzácie?

V každom štáte to je individuálne. Legislatíva SR však hovorí o 3 rokoch. Preto ak si pamätáte číslo a dátum letu, neváhajte nás kontaktovať a vybojujeme Vašu spätnú kompenzáciu.

3. Ako zistím či mám nárok na kompenzáciu?

Stačí ak vyplníte dotazník, a my už všetko prezistíme za Vás. Samozrejme Vás o Vašich nárokoch obratom informujeme.

4. Ako dlho trvá vybavenie kompenzácie?

Je to veľmi individuálne. Stretli sme sa s vybavením žiadosti za pár dní, ale bojovali sme už aj viac ako 3 mesiace. V priemere ale celý proces trvá +/- 6 týždňov.

5. Môžem sa na Vás obrátiť, aj keď som už o kompenzáciu žiadal sám?

Samozrejme, že áno. Náš tím prešetrí okolnosti udalosti a pokúsime sa nanovo získať kompenzáciu. Stačí vyplniť dotazník.

1. Kedy nárok na kompenzáciu nevzniká?

Nárok na kompenzáciu nevzniká v prípade, keď je Váš let zrušený, prípadne má meškanie z dôvodu mimoriadnej okolnosti, ktorá sa vzťahuje na Váš let a nie je leteckým dopravcom nijak ovplyvniteľná. Najčastejšie sa jedná o nepriaznivé poveternostné podmienky, štrajk zamestnancov na letisku alebo spoločností zabezpečujúcich riadenie letovej prevádzky, bezpečnostné dôvody.

Leteckí dopravcovia cestujúcim skutočné okolnosti zrušenia letu, meškania letu a odoprenia nástupu na palubu lietadla zatajujú a skresľujú. Na zisťovanie skutočných dôvodov máme tím odborníkov, ktorý preverí z akých dôvodov došlo k nepríjemnostiam spojených s Vaším letom.

2. Na aké lety sa vzťahuje kompenzácia?

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 sa vzťahuje na:

  • všetky lety z letiska umiestneného na území členského štátu EÚ,
  • lety z letiska umiestneného v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu EÚ, pokiaľ Vám nebola poskytnutá protislužba alebo náhrada a pomoc v tejto tretej krajine, a ak prevádzkujúcim leteckým dopravcom je dopravcom spoločenstva.

3. Môžem si s Vami nárokovať aj extra poplatky a výdavky spojené s meškajúcim/zrušeným letom?

Samozrejme, že áno. V každom prípade meškajúceho/zrušeného letu si nechávajte účtenky za extra náklady ako sú napr. jedlo, nápoje, ubytovanie, transfer a poplatky za hygienické potreby. Naša spoločnosť sa zaoberá preplatením aj takýchto nečakaných nákladov, ktoré ste museli vynaložiť kvôli meškaniu/zrušeniu letu.

4. Mám právo na kompenzáciu aj s nízkonákladovým dopravcom?

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 sa vzťahuje ako na pravidelnú tak aj nepravidelnú leteckú dopravu. Nariadenie sa vzťahuje na každý podnik leteckej dopravy s platnou prevádzkovou licenciou tzn. aj nízkonákladové podniky leteckej dopravy.

5. Mám právo na kompenzáciu aj v prípade, ak mi bolo poskytnuté jedlo, pitie, prípadne hotel?

Áno. Dopravcovia majú v prvom rade povinnosť sa o Vás na letisku postarať. Týmto však nie je nahradený nárok na kompenzáciu.

6. Môžem žiadať o kompenzáciu aj keď nie som obyvateľom EÚ?

Áno, môžete. Pôsobnosť Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.261/2004 nie je obmedzená štátnou príslušnosťou cestujúceho.

1. Aké dokumenty Vám budem musieť poskytnúť?

Spoločnosť Fláj, s.r.o. Vás bude zastupovať na základe Vami udeleného plnomocenstva, t.j. v súlade s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Vytvorenie plnej moci nechajte na nás. Vašou jedinou úlohou bude jej podpísanie.

V prípade, že nás bude letecká spoločnosť kontkatovať so žiadosťou o poskytnutie dodatočných informácií, budete kontaktovaný odborníkom zaoberajúcim sa Vašou žiadosťou.

2. Stratil som letenku, môžem aj tak žiadať o kompenzáciu?

Samozrejme, že áno. Pre náš tím sú dôležité základné informácie ako číslo letu, miesto odletu/príletu a dátum letu. Všetky tieto informácie nájdete vo svojej rezervácii. Túto letecké spoločnosti svojim klientom zasielajú prostredníctvom e-mailu.

3. Môžem žiadať o kompenzáciu spoločne so známymi, s ktorými som letel?

Áno. V tomto prípade však budeme potrebovať plnú moc od Vašich spolucestujúcich.

1. Aké sú výšky kompenzácií?

Výšky kompenzácií sme rozpísali na strane „Vaše práva“. Kompenzácie od 250 do 600 EUR, na základe vzdialenosti letu či už ide o zmeškaný zrušený let, alebo odopretie nástupu na palubu lietadla.

2. Sú nejaké skryté poplatky?

U nás žiadne ďalšie alebo skryté poplatky nenájdete. Jediný poplatok je v prípade, keď úspešne uzavrieme vašu kompenzáciu, z ktorej si nárokujeme servisný poplatok vo výške 25% z vymoženej sumy + zákonné DPH.

3. Aký bude poplatok v prípade neúspešného pokusu o kompenzáciu?

Nemusíte sa báť, žiaden poplatok Vás nečaká.

Recenzie

Blog

3/4 dňa vo vzduchu? TOP 5 najdlhších letov!

Civilné letectvo je jednou z najprogresívnejších oblastí dnešného sveta. Avšak je potrebné poukázať na to, že táto oblasť je v skutku citlivá na všetky zmeny, a to ako…

„Charterový let“ – problém letnej sezóny

Tento článok je zhrnutím Vašich podnetov a našich odpovedí na tému charterové lety. Nakoľko Vás nechceme zaťažovať detailným výkladom leteckej legislatívy, plnej nič nehovoriacich pojmov, budeme…

Hladovka a spánok na letisku? Máte nárok na viac!

Preplnené letiská, zvýšenie letovej prevádzky, hromadiaci sa počet porušení práv cestujúcich znamená jedno, letná sezóna 2019 je tu! Tento krát sa tak trochu odkloníme od…
All articles loaded
No more articles to load
Close Menu

DÔVOD PODANIA ŽIADOSTI

OSOBNÉ ÚDAJE

ODOSLANIE ŽIADOSTI

OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje


DÔVOD PODANIA ŽIADOSTI

OSOBNÉ ÚDAJE

ODOSLANIE ŽIADOSTI

ODOSLANIE ŽIADOSTI

ĎAKUJEME

Žiadosť na overenie kompenzácie BOLO ODOSLANÁ